Spiritismi. -ihmeet merkkinä

Spiritismi (spiritualismi) on yhteydenpitoa ns. vainajahenkiin, joka tapahtuu jonkun, (meedion) välityksellä. Noituus ja taikuus on yritys vaikuttaa pimeisiin henkivaltoihin maagisten toimituksien avulla. Yhteys näihin olentoihin on erittäin vaarallista. Ne eivät tahdo päästää ihmistä otteestaan helposti, kuka niille alamaiseksi asettuu. Hallitseman ihminen ei näitä henkiä pysty. Vastustaminen on ainoa tapa. (Jaak 3:7) Paholaisen tavoite on aina kadottaa ihminen Kristukselta, ja ajaa ihminen tuhoon monin tavoin elämässään. Hyviltä kuulostavien ennustusten yms. takana on aina julma petos, pois Jumalan tahdosta. Paholainen on Jumalan rakkauden ja hyväntahtoisuuden vastakohta aina.

Jo Mooseksen aikoina annettiin säädöksiä spiritismin torjumiseksi. Silloin spiritismi oli kuolemanrangaistuksen uhalla kiellettyä. (2 Moos 22:17, 5 Moos 18:10-12, 3 Moos 20:27, 19:31) Raamatussa spiritismi on jyrkästi kielletty. (Apt 19:19-20, 13:8, Gal 5:20, 1 Kor 10:20, 1 Kor 10:20, 2 Tim 3:8) Lopun aikana demonihenget tekevät suuria ihmeitä! (Ilm 13: 12-14, 2 Tess 2:9, Matt 24:24)

Profeetta Jesaja kertoi osuvasti spiritismin mielettömyydestä: (Jes 8:19-20) Monia esimerkkejä spiritismistä löytyy Raamatusta, mm Mooses faraon luona, (2 Moos 7:11,22) Joosef ja faraon noidat, (1 Moos 41:8) Saul ja EnDorin noita, (1 Sam 28, 31:4) sekä Babylonin ja Niniven tietäjät.

Vainajahenkiä ei ole olemassakaan, (Saarn 9:5,6,10, Ps 146:4, 115:17) mutta spiritismin petos on ollut siinä, että se uskottelee olevansa yhteydessä kuolleisiin. Monet viehättyvät (petoksesta) kun luulevat saavansa viestejä kuolleilta omaisiltaan. Todellisuudessa viestien lähettäjiä ovat demonit, eli langenneet enkelit, paholaisen apulaiset. Oppi sielun luontaisesta kuolemattomuudesta on tullut pakanallisesta filosofiasta, erityisesti Platonilta. Raamattu ei sielun kuolemattomuusoppia puolusta, mutta ajattelu on pesiytynyt uskonnolliseen ajatteluunkin. (Ilm 12:4,9) Spiritismiin liittyykin aina vääriä uskonnollisia ajatuksia, henkien manaamista, hurmokseen pyrkimistä, taikauskoa ja kuvittelua.

Ihmeet uskonnollisessa elämässä eivät ole hengellisyyden merkki. (Matt 24:24) Lopun aikana (jo nyt) spiritismi pesiytyy yhä lujemmin uskonnolliseen ajatteluun. Spiritismi voi tunnustaa Kristuksen ja Raamatunkin! Paholainen pukeutuu “valkeuden enkeliksi” ja pukee syntiä pyhyyden viittaan, (2 Kor 11:14, Ilm 16:13-14) johtaakseen kristikuntaa harhaan. Se miellyttää ja kiehtoo uudestisyntymätöntä sydäntä. Se näyttää rakkaudelta, mutta on vain tunteellisuutta. Sairaiden parantumista ja kielillä puhumista tapahtuu useissa piireissä, jopa pakanuskontojen ja spiritualististen liikkeiden keskuudessakin. Osa ihmeistä tapahtuu tietenkin Jumalan voimasta ainakin siellä missä on todellista uskoa. Jumalan sana ja laki ovat mittapuuna näiden tekojen alkuperän selvittämisessä erottamisessa. (Joh 7:16-17, 15:10, 1 Joh 4:1, 2:3-4, 3:4) On muistettava että vääryys hylkää aina Jumalana lain. (Ilm 12:17, 14:12) Laissa (Luuk 16:17, Matt 5:17-18; Jaak 2:10-12) ja todistuksessa pysyminen on Raamatun neuvo. (Jes 8:20) Ihmisten viisaus ja tarut saavat paikan Jeesuksen uskonnon sääntöjen ja Raamatun totuuksien sijasta. Ihminen alkaa itse määrittämään mikä on oikein ja mikä väärin. Filosofia vie Jumalan lain ja sanan paikan. (1 Kor 1:18)

“Monet sanovat Sinä päivänä; Herra, Herra! Sinun nimissäsihän me profetoimme, karkotimme pahoja henkiä, ja teimme monia suuria voimatekoja. Silloin he saavat minulta vastauksen: En tunne teitä. Menkää pois luotani, vääryydentekijät.” (Matt 7:22-23)

“Joka sanoo tuntevansa Hänet , mutta ei pidä Hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä.” (1 Joh 2:3-5)

Yksi Jumalan tuomion syy onkin etteivät ihmiset luovu spiritismistä, (Ilm 9:21, 21:8)

(Kts. Raamattuopetuskirjeet http://www.netikka.net/jarinraamattuhotelli “Povaaminen ja horoskoopit, onko tulevaisuuteen katsominen sopivaa?” ja “Kuolleiden tila“ ja “Ristillä kumoutunet käskyt ja lopun ajan harhaoppi”)


Lainausta Ellen G Whiten kirjoituksista;

" Miltei kaikki vanhan ajan taikuudet ja noituudet perustuivat siihen uskomukseen että oli mahdollista päästä kosketuksiin vainajien kanssa. Kuolleiden esiin manaamista harjoittaneet väittivät olleensa yhteydessä vainajahenkiin ja saaneensa tietoa tulevista tapahtumista. "Kun he sanovat Teille; "Kysykää vainaja ja tietäjähengiltä, jotka supisevat ja mumisevat" niin eikö kansa kysyisi Jumalaltansa? Kuolleiltako elävien puolesta.?" Jes 8:19.
(Ellen.G.White:Patriarkat.ja.Profeetat:s.160)

"Seurustelu vainajahenkien kanssa oli julistettu kauhistukseksi Herran edessä ja oli juhlallisesti kielletty kuolemanrangaistuksen uhalla 3 Moos 19:31; 20:27 - Spiritismi jonka kannattajia on satoja tuhansia jopa miljoonia ei ole mitään muuta kuin muinaisajan noituutta joka on hertätetty eloon uuteen valepukuun verhottuna. Tämä suunnattoman suuri petos on raivannut itselleen tien tieteellisiin piireihin ja tunkeutunut kirkkokuntiin." (Ellen G White: Suuri Taistelu. s.544, 545)Ps. Tämä Kirjoitukseni on viimeistä viimeistelyäni vailla.


Lisää aiheen läheltä:  http://jarinhotelli.blogspot.com/search/label/13Heinäveden kirkossa. (Kuva:Jari Laurila:2012)