Voiko nainen opettaa? Pitääkö naisen olla hiljaa seurakunnassa?
1 Tim 2:8-13; Onko naisilla ja miehillä eroa evankeliumin työssä?

Onko naisten oltava hiljaa seurakunnassa; 1 Kor 14:34-35?
Pappisluokka ja pappeusjärjestelmä kuuluivat vanhan liiton aikaan.


Erityinen pappeus kuului vain Leevin sukuun ja vain Aaronin jälkeläisille. Nämä miehet toimittivat pyhäkköpalvelusta. Yleinen pappeus kuului sekä miehille että naisille vanhassa- että uudessa liitossakin.


Vanhassa liitossa ylimmäinen pappeus oli leeviläisten heimossa Aaronin jälkeläisillä ja vain virheettömillä miehillä.Yleinen pappeus oli naisilla ja miehillä.
Uudessa liitossa yleinen pappeus on miehillä ja naisilla ja Ylipappeus yksin Jeesuksella Kristuksella; Hebr 8-9 luvut, 1 Piet 2:9.


Juutalaisten sukukirjat tuhoutuvat Jerusalemin hävityksessä v.70 jkr ja sen jälkeen vanhan liiton pappisjärjestelmän pappien perään ei ole ollut mahdollista päästäkään. Liekö Jumalan suunnitelma että sukukirjat katosivat? Sukukirjat olivat Israelin kalleimpia aarteita ja olisivat estäneet uuden liiton mission ajattelua yksin Jeesuksesta Kristuksesta ylimmäisenä pappina.


Pastori sana tulee kreikan "poimeen" sanasta ja tarkoittaa (lammasta) paimenta. Pyhä Henki on kaikkien uskovaisten johtaja, ja Jeesus Kristus "paimen" ja pappi. (Joh 10:14)  Kristus enkeleineen taivallisessa pyhäkössä. (Hebr 1:14) Pyhän Hengen yhteys on yhteys Jumalan kanssa; Joh 14:15-31.

Uudessa liitossa jokainen uskovainen kuuluu "papistoon;" 1 Piet 2:5,9 mukaan. Ainoa pappi uudessa liitossa on Ylipappi Jeesus Kristus; Hebr 8:1-2.  
Pastorit ja papit ovat ammattinimikkeitä, ja hiukan harhaan johtavia tänään. Pappisjärjestelmä jäi vanhan liiton aikaan temppelipyhäkön seremoniaan. Papin viran tiedollisuuden vaatimuksiin voi yliopistoissa teologisissa tiedekunnissa pätevöiytyä vapaasti. Pastorit työssään ovat pyhittyneet evankeliumin työhön; 1 Kor 9.  

Jumalan tarkoitus ei ole ollut koskaan alistaa naista. Ihmisinä olemme samanarvoisia Jumalan edessä.
Jumala edellyttää miehiltä rakkautta vaimojaan kohtaan, ja vaimoilta kunnioitusta miehiään kohtaan. (Ef 5:33) Ihmiset kuitenkin käsittivät väärin Jumalan järjestelmän miehenä perheen päänä ja alistivat naisen mielivaltaisesti. Jumalan profetian lahja on toiminut yhtä hyvin naisten kuin miestenkin kautta. Kaikkina aikoina on ollut myös profetian lahjan saaneita naisia; Luuk 2:36-38, Apt 21:9.


Paavalin aikainen kulttuuri alisti naisen, ja siksi heidän käyttökelpoisuutensa oli rajoitettu.
Naisia ei koulutettu, mutta pian naisia toimi lahjoillaan evankeliumin palveluksessa; Room 16, Apt 18:2-3, Apt 18:24-28. Room 16 luvussa esiintyy nimiluettelossa 10 näista jotka toimivat merkittävissä tehtävissä, jopa apostoleina. Psalmi (huom.VT:n pappisluokankin aikana) kertoo naisista ilosanoman (evankeliumin) tuojina. (Ps 68:12) Raamatun uskonto ei tee erotusta miehen ja naisen välillä; Gal 3:28.
Pakanakulttuurit kaikki alistivat aina naisen. Pakkovalta herättää aina vastustusta, katkeruutta ja vihaa lopulta. Raamatun uskonto rakkaudesta ei kannusta rakkaudettomaan pakkovaltaan.

Ihminen ei voi ryhtyä hengelliseksi esimies-johtajaksi toiselle ihmiselle.
Jeesus Kristus Ylipappina; Hebr 1:14, 2:17-18, 3:7-8, 4:14-16, 8:1-2, ja Pyhä Henki on aina jokaisen ihmisen johtaja; 1 Kor 2:12-16, Joh 14 luku, 16:8-14, Room 8:13-16, Neh 9:20, Apt 13:2, 15:28, 20:28, 1 Tim 4:1, 1 Kor 2:10, 12:11, 2 Kor 3:8.
Ihminen voi olla evankeliumin palveluksessa jossa hänen vaatimuksiin kuuluu asiantuntemus, vastuunkanto ja palvelu. Lisäksi hyviksi ominaisuuksiksi voidaan ajatella; rakkautta, nöyryyttä, uskollisuutta, ahkeruutta ja tunnollisuutta. Palkkatyöntekijöillä täytyy olla joku esimies vastaamassa ja suorittamassa hallinnollisia yhteiskunnankin asettamia vaatimuksia.

Miksi Paavali kehotti naisia olemaan vaiti seurakunnan kokouksissa? (1 Kor 14:34-35, 1 Tim 2:11-12)


On selvää ettei naisen sovi hallita miestään. (Ef 5 :21- 25) Kun naiset pääsivät mukaan kokouksiin, he olivat kouluttamattomia, oppimattomia ja siksi innoissaan. Naiset olivat innokkaita oppimaan, ja pyrkivät ottamaan mahdollisesti heille kuulumattomia vapauksiakin. On tulkittu että naiset olisivat häirinneet kokouksia liialla erimielisyydellä. 

Kun tarkastelemme 1 Kor 14:26-40 on asiayhteydessä kysymys asiayhteydessä kokouksien järjestysasioista. Kysymys ei ole siitä kuka saa opettaa ja kuka ei saisi opettaa. Seurakunnassa oli sopimatonta käyttäytyä häiritsevästi. (jae 34) Paavali antaa mm.ohjeen että 2-3 voi puhua ja muut arvosteltoot. Jatkuvat ristiriidat eivät olleet sopivia ja kaiken piti tapahtua arvokkaasti ja hyvässä järjestyksessä. (39-40)


Paavali myös ilmeisesti varoi tarpeettomasti loukkaamasta ihmisiä jotka elivät sen ajan naista alistavassa juutalaisessa ja kreikkalaisessa kultuurissa. Kristilliseen seurakuntaan liitettyinä naiset saivat samoja armolahjoja kuin miehetkin sen mukaan sitten kun oppivat. Se on todiste Jumalan hyväksymisestä naiset työhönsä.
Näyttäkin siltä että Paavali ensin yhteiskunnallisista syistä rajoitti naisten toimintaa koska naisten toiminta olisi herättänyt ankaraa vastustusta sen ajan kulttuurissa eikä olisi siksi edistänyt Herran asiaa.
Myöhemmin Paavali otti naisia evankeliumin työhön, kun asenteet sen sallivat paremmin ja naiset oppivat evankeliumin päästyään kristilliseen järjestykseen. (Room 16) Lukemattomat ovat sielut jotka ovat tulleet johdetuksi Herran luo naisten uhrautuvan työn toimesta. Voisiko Paavali tänään, tai joku muu kieltää naisen toimimisen evankeliumin työssä lähimmäistensä pelastamiseksi?


Jos naisen tulisi vaieta seurakunnassa tarkoittaisi se käytännössä että Jumalan hyvyys loppuisi naisen astuessa seurakuntaan. Jumalan hyväksyntä päättyisi jos nainen avaisi suunsa seurakunnassa? Nainen voisi kuitenkin puhua evankeliumista seurakunnan ulkopuolella mitä olisivat miehiltään oppineet?
Naiset olisivat kadonneet kirkosta kokonaan jos Paavalin sana että naisen on vaiettava seurakunnassa olisi tulkittu kirjaimellisesti. Tämä ei voisi olla Raamatun arvojen mukaista.
Jumala on käyttänyt naisia erilaisissa tehtävissä. Profetian lahja oli lukuisilla naisilla; 2 Moos 15:20, Tuom 4:4, 2 Kun 22:14, Apt 2:17, 21:9. Paavalin mukaan nainen voisi profetoida ja rukoilla seurakunnassa; 1 Kor 11:5.
Erilaisia tulkintoja 1-3;
1.) Korinttin seurakunnassa oli jotakin erimielisyyttä. Erimielisyyteen viittaa; 1 Kor 1:10-11, 14:26. Paavalin oli saatava järjestys seurakuntaan. Saattaa ollaettä kyseessä oli erimielisyys johon naiset pyrkivät saamaan selvyyttä. Paavali neuvoi naisia kääntymään miestensä puoleen.
2.) Kysymys ei ollut siitä pitäisikö naisen saarnata ja olla johtotehtävissä, vaan kyse oli oikeista asenteista seurakunnassa kun ohjetta annetaan. Paavali käsitteli jotakin tiettyä yksittäistä ongelmaa ja erimielisyyttä. Paavali ei puhunut ja tarkoittanut ohjeeksi siitä pitäisikö naisen olla saarnaajina ja johtajina.
3.)Kysymys olisi siitä miten naisten tulisi oppia jotakin asiaa;
Että naiset oppisivat kokouksissa orientoitumalla hiljaa annettuun opetukseen. Ajan kulttuurissa ei ollut sopivaa keskeyttää opettajaa antamaan vastauksia. Että Paavali neuvoi naisia olemaan keskeyttämättä opetusta kysymyksillään. Naiset voisivat kysellä lisää miehiltään. Seurakunnissa on ollut jännitteitä ohjaajien ja naisten välillä. Paavali piti hiljaisista naisista etteivät naiset hälinällään häiritsisi kokouksien kulkua. Aviomiesten tulisi olla naisten tukena oppimisessa.


1 Tim 2:9-14;
Alkukielen merkitys on tärkeä, ja johtaa ongelman ratkaisuun;
Kreikan kielen verbi ”hesuchazo” =suom. ”olla hiljaa, olla rauhallinen” käytetään viisi kertaa Uudessa Testamentissa. Subtantiivi ”hesuchia” =”hiljaisuus, lepo” käytetään neljä kertaa UT:ssä. Adjektiivi ”hesuchios” =”hiljainen, rauhallinen” käytetään kaksi kertaa UT:ssä.
Verbin merkitystä voidaan tulkita kolmessa asiayhteydessä; 1.) ”pitää olla hiljainen välttääkseen yhteenottoa seurakunnassa.” 2.) Pitää olla ”hiljainen että yhteenotto seurakunnassa hallittaisiin ja erimielisyys loppuisi.” 3.) ”Toimia hillitysti rauhassa.”
Pyrkiä kristilliseen ihanteeseen toimia hillitysti ja sävyisästi sovinnon rakkauden vaikuttimin. Sapattina levätä kuuliaisen käskylle. Kristillinen ihanne välttää ristiriitoja, kiistoja ja Jumalan tahdon loukkaamista.
Kaikissa asiayhteyksissä on kyse jännitteiden ja ristiriitojen välttämisestä. Loukkaavan käytöksen välttämisestä. Sellaisen puhetavan välttämisestä joka aiheuttaisi kiistoja. Kaikki verbit, substantiivit ja adjektiivit viittaavat hillittyyn sävyisään erimielisyyksiä välttävään käytökseen.
Esim. 1 Tim 2:2; -”Kuninkaiden ja vallanpitäjien puolesta että saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti.”
Paavali on ollut huolissaan seurakunnissa seurakunnan yksimielisyydestä. Seurakunnissa on ollut ongelmia, eikä pakanallinen naisia alistava tapakulttuuri ole ollut ongelmaton. Mahdollisesti naiset olivat kuulleet jotakin väärää kyseenalaista opetusta josta seurasi erimielisyyksiä. Jumalan arvoon ei ole naisten alistaminen koskaan kuulunut, eikä naisten alistaminen ole Raamatullinen käytäntö. Syrjintä ja pakkovalta sammuttaa rakkauden. Paavalilla on runsaasti käytösohjeita kirjeissään miten kristillinen käytös ja seurakunnan yhteys voisi säilyä ilman erimielisyyksiä. Paavali on neuvonut käytöstapoja ja asenteita jotka edistävät seurakunnan jäsenien yhteyttä kaikkeen kristilliseen arvoon ja toisiinsa. Hillitty hengellinen käytös ja kuuliaisuuden oppimismetodi ei tarkoita sanattomuutta naisilla eikä miehillä.
Missään yhteydessä ei ole kyse totaalisesta hiljaisuudesta ja sanattomasta käytöksestä, jossa ei mitään lausuttaisi, mutta kiistely tuo levottomuutta.
(Luuk 23:56, Apt 11:18; 21:14, 22:2, 11:18, 1 Tess 4:11, 1 Tim 2:11-12, 1 Piet 3: 4, 2 Tim. 3:6) (Angel Manuel Rodriguesz)Paavali olisi varmasti onnellinen jos voisi edistää evankeliumin asiaa paremmin naisten avulla. Naisten työn vastustajia ovatkin yleensä lähinnä ne jotka eivät itse osallistu aktiivisesti evankeliumin työhön, eivätkä ole vielä saaneet täyttä ymmärrystä evankeliumin työn tärkeydestä ja kiireellisyydestä.
Vasta kun ihminen itse henkilökohtaisesti motivoituu Jumalan valtakunnan asian edistämisessä omien lahjojensa mukaan ymmärtää että Jumala päättää itse kenelle antaa lahjansa sukupuolesta riippumatta.


On kovin uskaliasta kieltää innokasta tekemästä Herran työtä evankeliumin asialla lähimmäisten sielujen pelastamiseksi. (Matt 28:18-20, Mark 16:14-16)


Yhteiskunnallisia rajoituksia ei ole olemassa nykyaikana. Naiset voivat käyttää.kaikkia Herran antamia lahjojaan evankeliumin työssä lähimmäistensä hyväksi ja Herran kunniaksi.


"Israelissa oli siihen aikaan tuomarina naisprofeetta Debora, Lappidotin vaimo." Tuom. 4:4
Paavalilla oli naisia työtovereina; Fil 4:2-3 mainitsee Euodian ja Syntyken. Paavali sanoo jakeessa kolme naisten taistelleen hänen kanssa evankeliumin puolesta. Room 16:3 Paavali mainitsee työtovereikseen naisia.
Apostolien teot mainitsee alkuseurakunnan profetian lahjasta;
"Hänellä oli neljä naimatonta tytärtä joilla oli profetian lahja;" Apt 21:9


"Yhdentekevää oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te olette kaikki yksi;" Gal 3:28Jari Laurila
http://jarinhotelli.blogspot.com
26.12.2015


Lisää aiheen läheltä:  http://jarinhotelli.blogspot.com/search/label/7

"Uudesta tehty 1766" on kirjoitettu kivijalkaan.  Ilmajoen uusi kirkko. Kolmas kirkko.
(Kuva:Jari Laurila:2012)

Ilmajoen kirkko. (Kuva:Jari Laurila:2012)